90761476
Учебна година: 2022/2023

Класове
Summary timetables
Разписание на класовете

90761476
Учебна година: 2022/2023

Разписание на класоветеПонеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък


1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
АЕ
ДИ
1
Цял клас
АЕ
ДИ
1
Цял клас
АЕ
ДИ
1
Цял клас
Биол
РС
1
Цял клас
БЕЛ
АГ
1
Цял клас
Физк
РСт
1
Цял класПредпр
ПА
1
Цял клас
АЕ
ДИ
1
Цял клас
Мат
ИС
1
Цял клас
Ист
ВТ
1
Цял клас
ИТ
НА
КК
Първа групаАЕ
ДИ
1
Цял клас
АЕ
ДИ
1
Цял клас
АЕ
ДИ
1
Цял клас
Х
ВИ
1
Цял клас
БЕЛ
АГ
1
Цял клас
БЕЛ
АГ
1
Цял клас
Биол
РС
1
Цял клас


АЕ
ДИ
1
Цял клас
АЕ
ДИ
1
Цял клас
ГТИ-РПП
ИБ
1
Цял клас
ДЧФ
РСт
1
Цял клас
Физк
РСт
1
Цял клас
Ф
АК
1
Цял клас
Мат
ИС
1
Цял клас
Фил.
ПС
1
Цял клас

Мат
ИС
1
Цял клас
Геогр
ВТ
1
Цял клас
Ист
ВТ
1
Цял клас
АЕ
ДИ
1
Цял клас
АЕ
ДИ
1
Цял клас
АЕ
ДИ
1
Цял клас
ЧК
ДИ
1
Цял клас
ИТ
НА
КК
Втора групаИст
ВТ
2
Цял клас
Биол
РС
2
Цял клас
БЕЛ
АГ
2
Цял клас
Ф
АК
2
Цял клас
АЕ
МГ
2
Цял клас
АЕ
МГ
2
Цял клас
АЕ
МГ
2
Цял клас
Мат
ИС
2
Цял клас
АЕ
МГ
2
Цял клас
АЕ
МГ
2
Цял клас
АЕ
МГ
2
Цял клас
ИТ
НА
КК
Първа група


Геогр
ВТ
2
Цял клас
БЕЛ
АГ
2
Цял клас
АЕ
МГ
2
Цял клас
АЕ
МГ
2
Цял клас
Мат
ИС
2
Цял клас
АЕ
МГ
2
Цял клас


Физк
РСт
2
Цял клас
Х
ВИ
2
Цял клас
БЕЛ
АГ
2
Цял клас
ЧК
ИС
2
Цял клас
АЕ
МГ
2
Цял клас
АЕ
МГ
2
Цял клас
Предпр
ПА
2
Цял клас
Биол
РС
2
Цял клас

АЕ
МГ
2
Цял клас
ГТИ-РПП
ИБ
2
Цял клас
Физк
РСт
2
Цял клас
ДЧФ
РСт
2
Цял клас
Ист
ВТ
2
Цял клас
Мат
ИС
2
Цял клас
Фил.
ПС
2
Цял клас

ИТ
НА
КК
Втора група


АЕ
ПГ
3
Цял клас
АЕ
ПГ
3
Цял клас
АЕ
ПГ
3
Цял клас
Мат
ИС
3
Цял клас
Фил.
ПС
3
Цял клас
Ист
ВТ
3
Цял клас
Геогр
ВТ
3
Цял клас


Ф
АК
3
Цял клас
БЕЛ
АГ
3
Цял клас
Предпр
ТИ
3
Цял клас
АЕ
ПГ
3
Цял клас
АЕ
ПГ
3
Цял клас
Ист
ВТ
3
Цял класАЕ
ПГ
3
Цял клас
АЕ
ПГ
3
Цял клас
Биол
РС
3
Цял клас
АЕ
ПГ
3
Цял клас
ИТ
НА
КК
Първа групаБЕЛ
АГ
3
Цял клас
БЕЛ
АГ
3
Цял клас
АЕ
ПГ
3
Цял клас
АЕ
ПГ
3
Цял клас
Мат
ИС
3
Цял клас
ЧК
ДК
3
Цял клас
Физк
ДК
3
Цял клас
ДЧФ
ДК
3
Цял клас

Х
ВИ
3
Цял клас
Мат
ИС
3
Цял клас
АЕ
ПГ
3
Цял клас
АЕ
ПГ
3
Цял клас
ГТИ-РПП
ИБ
3
Цял клас
Физк
ДК
3
Цял клас
Биол
РС
3
Цял клас

ИТ
НА
КК
Втора група


УП -КТТ
МД
4
Цял клас
УП -КТТ
МД
4
Цял клас
Биол
РС
4
Цял клас
Ист
ВТ
4
Цял клас
АЕ
ТМ
4
Цял клас
Мат
ДВ
4
Цял клас


УП -КТТ
МД
4
Цял клас
УП -КТТ
МД
4
Цял клас
ГТИ-РПП
ИБ
4
Цял клас
БЕЛ
АГ
4
Цял клас
Предпр
ТИ
4
Цял клас
Х
ВИ
4
Цял клас
КТТ- РПП
МД
4
Цял клас
Ист
ВТ
4
Цял клас
Мат
ДВ
4
Цял клас
ЧК
ТМ
4
Цял клас
ИТ
НА
КК
Първа група


Мат
ДВ
4
Цял клас
АЕ
ТМ
4
Цял клас
АЕ
ТМ
4
Цял клас
ГТИ-РПП
ИБ
4
Цял клас
БЕЛ
АГ
4
Цял клас
МХХ
ВХ
4
Цял клас
Физк
РСт
4
Цял клас
ДЧФ
РСт
4
Цял клас

БЕЛ
АГ
4
Цял клас
Фил.
ПС
4
Цял клас
Биол
РС
4
Цял клас
Геогр
ВТ
4
Цял клас
КТТ- РПП
МД
4
Цял клас
Физк
РСт
4
Цял клас
Ф
АК
4
Цял клас


ИТ
НА
КК
Втора група


КИНК РПП
ПА
5
Цял клас
Ист
МП
5
Цял клас
АЕ
ПГ
5
Цял клас
АЕ
ПГ
5
Цял клас
ИТ
НА
КК
Първа групаХ
ВИ
5
Цял клас
Ф
АК
5
Цял клас
АЕ
ПГ
5
Цял клас
АЕ
ПГ
5
Цял клас
НЕ
ПД
5
Цял клас
Мат
ИС
5
Цял клас
Ист
МП
5
Цял клас
БДП - КС
ВХ
5
Цял клас

ЧК
ПГ
5
Цял клас
Биол
РС
5
Цял клас
Физк
ДК
5
Цял клас
Мат
ИС
5
Цял клас
НЕ
ПД
5
Цял клас
АЕ
ПГ
5
Цял клас
АЕ
ПГ
5
Цял клас


БЕЛ
МИ
УПК 4
Цял клас
ДЧФ
ДК
УПК 4
Цял клас
Физк
ДК
УПК 4
Цял клас
УП - КИНК
КБ

Първа група
Фил.
ПС
УПК 4
Цял клас


ГТИ-РПП
ИБ
5
Цял клас
Геогр
ЙА
5
Цял клас
ХХСК
ВХ
5
Цял клас
ХХСК
ВХ
5
Цял клас
Мат
ИС
5
Цял клас
БЕЛ
МИ
5
Цял клас
Х
ВИ
5
Цял класИТ
НА
КК
Втора група


УП - КИНК
ПА
УК 3
Втора група
БЕЛ
МИ
6
Цял клас
ОРД -РПП
ЦП
6
Цял клас
АЕ
ДИ
6
Цял клас
НЕ
ПД
6
Цял клас
Фил.
ПС
6
Цял клас
Ист
МП
6
Цял клас


УП-ТХО
ТИ
6
Цял клас
АЕ
ДИ
6
Цял клас
Х
ВИ
6
Цял клас
Мат
АК
6
Цял клас
ТХО - РПП
РХ
6
Цял клас


ЧК
АК
6
Цял клас
Ф
АК
6
Цял клас
БЕЛ
МИ
6
Цял клас
ГТИ-РПП
ИБ
6
Цял клас
АЕ
ДИ
6
Цял клас
АЕ
ДИ
6
Цял клас
ДЧФ
ДК
6
Цял клас
Физк
ДК
6
Цял клас

Геогр
ЙА
6
Цял клас
Физк
ДК
6
Цял клас
АЕ
ДИ
6
Цял клас
АЕ
ДИ
6
Цял клас
Мат
АК
6
Цял клас
ИТ
НА
КК
Първа групаБиол
РС
6
Цял клас
Ист
МП
6
Цял клас
Х
ВИ
6
Цял клас
НЕ
ПД
6
Цял клас
ТХО - РПП
РХ
6
Цял клас
Мат
АК
6
Цял клас


ИТ
НА
КК
Втора група


УП-ОФХ
ТИ
7
Цял клас
БЕЛ
МИ
7
Цял клас
Мат
ИС
7
Цял клас
Ист
МП
7
Цял клас
НЕ
ПД
7
Цял клас


БЕЛ
МИ
7
Цял клас
Х
ВИ
7
Цял клас
Фил.
ПС
7
Цял клас
НЕ
ПД
7
Цял клас
Мат
ИС
7
Цял клас
ГТИ-РПП
ИБ
7
Цял клас
БДПР
ВХ
7
Цял клас
ЧК
МП
7
Цял клас

АЕ
МГ
7
Цял клас
АЕ
МГ
7
Цял клас
Мат
ИС
7
Цял клас
ОРД -РПП
ЦП
7
Цял клас
Физк
ДК
7
Цял клас
ДЧФ
ДК
7
Цял клас
ОФХ - РПП
РХ
7
Цял клас


Физк
ДК
7
Цял клас
Геогр
ЙА
7
Цял клас
АЕ
МГ
7
Цял клас
АЕ
МГ
7
Цял клас
ОФХ - РПП
РХ
7
Цял клас
Биол
РС
7
Цял клас
ИТ
НА
КК
Първа група


Ист
МП
7
Цял клас
Х
ВИ
7
Цял клас
Ф
АК
7
Цял клас
АЕ
МГ
7
Цял клас
АЕ
МГ
7
Цял клас


ИТ
НА
КК
Втора група

Ф
АК
8
Цял клас
КТТ - СПП
ЦП
8
Цял клас
БЕЛ
МИ
8
Цял клас
ИТ
НА
КК
Първа група


ЧК
ЦП
8
Цял клас
ОРД -РПП
ЦП
8
Цял клас
КТТ - СПП
ЦП
8
Цял клас
Ист
МП
8
Цял клас
АЕ
ТМ
8
Цял клас
Фил.
ПС
8
Цял клас
Физк
РСт
8
Цял клас
ДЧФ
РСт
8
Цял клас

ОРД -РПП
ЦП
8
Цял клас
КТТ- РПП
ЦП
8
Цял клас
АЕ
ТМ
8
Цял клас
Ист
МП
8
Цял клас
Мат
ИС
8
Цял клас
Биол
РС
8
Цял клас
НЕ
ПД
8
Цял клас


УП -КТТ
ЦП
УК 3
Първа група
НЕ
ПД
УПК 2
Цял клас
Мат
ИС
УПК 2
Цял клас
Х
ВИ
УПК 2
Цял клас


Геогр
ЙА
8
Цял клас
Физк
РСт
8
Цял клас
Мат
ИС
8
Цял клас
Х
ВИ
8
Цял клас
БЕЛ
МИ
8
Цял клас
ГТИ - РПП
ИБ
8
Цял клас
ГТИ - РПП
ИБ
8
Цял клас
ИТ
НА
КК
Втора група

УП -КТТ
ВХ

Втора група


10А Ист
МП
УПК 1
Цял клас
Ф
АК
УПК 1
Цял клас
Фил.
ПС
УПК 1
Цял клас
ДЧФ
ДК
УПК 1
Цял клас
Физк
ДК
УПК 1
Цял клас
Мат
ДВ
УПК 1
Цял класЧК
ПА
УК 3
Цял клас
Физк
ДК
УК 3
Цял клас
Ф
АК
УК 3
Цял клас
Биол
РС
УК 3
Цял клас
БЕЛ
МИ
УК 3
Цял клас
Геогр
ВТ
УК 3
Цял класАЕ
ТМ
УК 3
Цял клас
АЕ
ТМ
УК 3
Цял клас
ОРД -РПП
ЦП
УК 3
Цял клас
КИНК РПП
ПА
УК 3
Цял клас
УП - КИНК
ПА
УК 3
Първа група


НЕ
ПД
8
Цял клас
Мат
ДВ
8
Цял клас
Ист
МП
8
Цял клас
Ист
МП
8
Цял клас
ГТИ ОтПП
ИБ
8
Цял клас
Х
ВИ
8
Цял клас
Биол
РС
8
Цял клас
Икон.
ДТ
8
Цял клас

БЕЛ
МИ
УК 3
Цял клас
Ист
МП
УК 3
Цял клас
Фил.
ПС
УК 3
Цял клас
НЕ
ПД
УК 3
Цял клас
Х
ВИ
УК 3
Цял клас
Геогр
ВТ
УК 3
Цял клас

УП - КИНК
КБ

Втора група
10Б ЧК
ВИ
УК 4
Цял клас
Ф
ВИ
УК 4
Цял клас
Геогр
ВТ
УК 4
Цял клас
Мат
ДВ
УК 4
Цял клас
ТХО - РПП
РХ
УК 4
Цял клас
УП-ТХО
РХ
УК 4
Цял клас
УП-ТХО
РХ
УК 4
Цял класИст
МП
УПК 6
Цял клас
БЕЛ
МИ
УПК 6
Цял клас
АЕ
ДИ
УПК 6
Цял клас
Х
ВИ
УПК 6
Цял клас
ДЧФ
ДК
УПК 6
Цял клас
Физк
ДК
УПК 6
Цял клас

Ист
МП
УК 4
Цял клас
Физк
ДК
УК 4
Цял клас
Биол
РС
УК 4
Цял клас
ТХО - РПП
РХ
УК 4
Цял клас
Геогр
ВТ
УК 4
Цял клас
Фил.
ПС
УК 4
Цял клас
АЕ
ДИ
УК 4
Цял клас


Х
ВИ
5
Цял клас
НЕ
ПД
5
Цял клас
Мат
ДВ
5
Цял клас
Ф
ВИ
5
Цял клас
Ист
МП
5
Цял клас
Ист
МП
5
Цял клас
Икон.
ДТ
5
Цял клас


НЕ
ПД
УК 4
Цял клас
БДПР
ВХ
УК 4
Цял клас
ГТИ - РПП
ИБ
УК 4
Цял клас
БЕЛ
МИ
УК 4
Цял клас
Биол
РС
УК 4
Цял клас
Фил.
ПС
УК 4
Цял клас

10В ЧК
РС
УК 3
Цял клас
Ист
МП
УК 3
Цял клас
Мат
ДВ
УК 3
Цял клас
ДЧФ
РСт
УК 3
Цял клас
Физк
РСт
УК 3
Цял клас
Х
РС
УК 3
Цял клас
Фил.
ПС
УК 3
Цял клас


Фил.
ПС
УК 4
Цял клас
НЕ
ПД
УК 4
Цял клас
Х
РС
УК 4
Цял клас
Ф
АК
УК 4
Цял клас
Физк
РСт
УК 4
Цял клас
Ист
МП
УК 4
Цял класГТИ-РПП
ИБ
УПК 3
Цял клас
Мат
ДВ
УПК 3
Цял клас
Ист
МП
УПК 3
Цял клас
АЕ
ПГ
УПК 3
Цял клас
ОФХ - РПП
РХ
УПК 3
Цял клас
ГТИ - РПП
ИБ
УПК 3
Цял клас
Икон.
ДТ
УПК 3
Цял клас


Ист
МП
УПК 3
Цял клас
АЕ
ПГ
УПК 3
Цял клас
НЕ
ПД
УПК 3
Цял клас
БЕЛ
АГ
УПК 3
Цял клас
Биол
РС
УПК 3
Цял клас
ОФХ - РПП
РХ
УПК 3
Цял клас
Геогр
ВТ
УПК 3
Цял клас


Геогр
ВТ
УК 5
Цял клас
БЕЛ
АГ
УК 5
Цял клас
Биол
РС
УК 5
Цял клас
Ф
АК
УК 5
Цял клас
УП-ОФХ
ТИ
УК 5
Цял клас
10Г Мат
ДВ
УПК 4
Цял клас
КТТ- РПП
ВХ
УПК 4
Цял клас
ЧК
ВХ
УПК 4
Цял клас
АЕ
ТМ
УПК 4
Цял клас
Биол
РС
УПК 4
Цял клас
Физк
РСт
УПК 4
Цял клас
БЕЛ
МИ
УПК 4
Цял клас


Физк
РСт
УПК 4
Цял клас
ДЧФ
РСт
УПК 4
Цял клас
Ист
МП
УПК 4
Цял клас
ГТИ ОтПП
ИБ
УПК 4
Цял клас
Ф
АК
УПК 4
Цял клас
Биол
РС
УПК 4
Цял клас
Фил.
ПС
УПК 4
Цял клас


МХХ- РПП
ВХ
УПК 4
Цял клас
Ист
МП
УПК 4
Цял клас
Х
ВИ
УПК 4
Цял клас
БЕЛ
МИ
УПК 4
Цял клас
Геогр
ВТ
УПК 4
Цял клас

Фил.
ПС
УК 4
Цял клас
НЕ
ПД
УК 4
Цял клас
Х
ВИ
УК 4
Цял клас
Геогр
ВТ
УК 4
Цял клас
УП -КТТ
ВХ
УК 3
Първа група
Икон.
ДТ
УПК 4
Цял клас
Ф
АК
УПК 4
Цял клас
АЕ
ТМ
УПК 4
Цял клас
Ист
МП
УПК 4
Цял клас
Ист
МП
УПК 4
Цял клас
Мат
ДВ
УПК 4
Цял клас
НЕ
ПД
УПК 4
Цял клас
УП -КТТ
МД

Втора група

11А ОРКС-СПП
ЙА
УК 2
Цял клас
ОРКС-СПП
ЙА
УК 2
Цял клас
КИНК СПП
РС
УК 2
Цял клас
СС-РПП
НА
УК 2
Цял клас
НЕ
ПД
УК 2
Цял клас
БЕЛ
АГ
УК 2
Цял клас
ЧК
МГ
УК 2
Цял клас

НЕ
ПД
УПК 5
Цял клас
ГТИ-РПП
ИБ
УПК 5
Цял клас
ЧЕП
МГ
УПК 5
Цял клас
КИНК РПП
ЦП
УПК 5
Цял клас
Мат
ДВ
УПК 5
Цял клас
БЕЛ
АГ
УПК 5
Цял клас
ДЧФ
ВИ
УПК 5
Цял клас
Физк
РСт
УПК 5
Цял клас
ОРКС-СПП
ЙА
УК 2
Цял клас
ОРКС-СПП
ЙА
УК 2
Цял клас
ЧЕП
МГ
УК 2
Цял клас
Мат
ДВ
УК 2
Цял клас
Физк
РСт
УК 2
Цял клас
КИНК СПП
РС
УК 2
Цял клас
ГО
ПС
УК 2
Цял клас
УП -ОИТНКС
ЙА
ЗХ 1
Цял клас

УП - КИНК
МД

Първа група


УП - КИНК
ПА
ЗХ 3
Втора група

11Б

СС-РПП
НА
УК 5
Цял клас
БДПТ
ВХ
УК 5
Цял клас
Мат
ДВ
УК 5
Цял клас
БЕЛ
БН
УК 5
Цял клас
УП ОФХН
НС
ЗХ 5
Първа група
БЕЛ
БН
УК 5
Цял клас
НЕ
ПД
УК 5
Цял клас
Физк
РСт
УК 5
Цял клас
ТХО - РПП
РХ
УК 5
Цял клас
ТХО-СПП
РХ
УК 5
Цял клас
ГТИ-РПП
ИБ
УК 5
Цял клас


УП ОФХН
НС
ЗХ 3
Първа група
ОФХН
НС
УПК 6
Цял клас
Мат
ДВ
УПК 6
Цял клас
ГО
ПС
УПК 6
Цял клас
ЧК
РХ
УПК 6
Цял клас

ЧЕП
ТМ
УК 5
Цял клас
Физк
РСт
УК 5
Цял клас
ДЧФ
ВИ
УК 5
Цял клас
ЧЕП
ТМ
УК 5
Цял клас
ОФХН
НС
УК 5
Цял клас
НЕ
ПД
УК 5
Цял клас
ТХО - РПП
РХ
УК 5
Цял класУП-ТХО
ДТ
ЗХ 2
Цял клас


УП ОФХН
КБ

Втора група

УП ОФХН
КБ

Втора група11В


УП ТА
ТИ
ЗХ 4
Цял клас

УП -ЕО
ЙА
ЗХ 1
Цял клас
УП -ЕО
ЙА
ЗХ 1
Цял клас
Физк
ДК
УК 5
Цял клас
ДЧФ
ВИ
УК 5
Цял клас
ТТАД - РПП
ТИ
УК 5
Цял клас
ТТАД - РПП
ТИ
УК 5
Цял клас
ЕО-СПП
ТИ
УК 5
Цял клас
ЕО-СПП
ТИ
УК 5
Цял клас
ЕО-СПП
ТИ
УК 5
Цял клас
ЧК
ТИ
УК 5
Цял клас

ЧЕП
ПГ
УК 2
Цял клас
ГТИ-РПП
ИБ
УК 2
Цял клас
ТА -РПП
ТИ
УК 2
Цял клас
ГО
ПС
УК 2
Цял клас
Мат
ДВ
УК 2
Цял клас
БЕЛ
БН
УК 2
Цял клас
НЕ
ПД
УК 2
Цял клас

Физк
ДК
УК 2
Цял клас
НЕ
ПД
УК 2
Цял клас
ТТАД - РПП
ТИ
УК 2
Цял клас
ЕО-СПП
ТИ
УК 2
Цял клас
Мат
ДВ
УК 2
Цял клас
ЧЕП
ПГ
УК 2
Цял клас
БЕЛ
БН
УК 2
Цял клас
11Г КТТ - СПП
КБ
УПК 5
Цял клас
КТТ- РПП
КБ
УПК 5
Цял клас
Физк
ДК
УПК 5
Цял клас
СС-РПП
НА
УПК 5
Цял клас
БЕЛ
БН
УПК 5
Цял клас
УП - ООР
ЙА
ЗХ 3
Цял класООР- СПП
ЙА
УК 2
Цял клас
ГО
ПС
УК 2
Цял клас
КТТ - СПП
КБ
УК 2
Цял клас
КТТ - СПП
КБ
УК 2
Цял клас
УП -КТТ
КБ
ЗХ 3
Първа група
Мат
ДВ
УПК 5
Цял клас
ГТИ-РПП
ИБ
УПК 5
Цял клас
ООР- СПП
ЙА
УПК 5
Цял клас
ЧЕП
ТМ
УПК 5
Цял клас
ЧЕП
ТМ
УПК 5
Цял клас
НЕ
ПД
УПК 5
Цял клас
БЕЛ
БН
УПК 5
Цял клас

УП -КТТ
КБ
ЗХ 4
Първа група

ЧК
ДВ
УПК 5
Цял клас
Мат
ДВ
УПК 5
Цял клас
НЕ
ПД
УПК 5
Цял клас
Физк
ДК
УПК 5
Цял клас
ДЧФ
ВИ
УПК 5
Цял клас
УП -КТТ
НС

Втора група

УП -КТТ
НС

Втора група
12А

УП -ОИТНКС
МД

Първа група
УП -ОИТНКС
МД

Първа група


УП -ОИТНКС
МД

Първа група

НЕ
ДТ
УПК 1
Цял клас
БЕЛ
БН
УПК 1
Цял клас
Физк
РСт
УПК 1
Цял клас
ДЧФ
ИБ
УПК 1
Цял клас
ОРКС-СПП
ЙА
УПК 1
Цял клас
ОРКС-СПП
ЙА
УПК 1
Цял клас


ГТИ-РПП
ИБ
УПК 1
Цял клас
ГО
ПС
УПК 1
Цял клас
ЧК
ЙА
УПК 1
Цял клас
Мат
ДВ
УПК 1
Цял клас
БЕЛ
БН
УПК 1
Цял клас
НЕ
ДТ
УПК 1
Цял клас
ЧЕП
МГ
УПК 1
Цял клас


Физк
РСт
УПК 1
Цял клас
ЧЕП
МГ
УПК 1
Цял клас
Мат
ДВ
УПК 1
Цял клас
БЕЛ -РП
БН
УПК 1
Цял клас
КИНК РПП
ЙА
УПК 1
Цял клас
ОРКС-СПП
ЙА
УПК 1
Цял клас
МвТ
ЙА
УПК 1
Цял клас

УП -ОИТНКС
ПА
ЗХ 2
Втора група
УП -ОИТНКС
ПА
ЗХ 2
Втора група


УП -ОИТНКС
ПА
ЗХ 2
Втора група
12Б УП-ТХО
ДТ
ЗХ 1
Цял клас
УП-ТХО
ДТ
ЗХ 1
Цял клас
ТХО-СПП
РХ
УПК 1
Цял клас
ТТАД
РХ
УПК 1
Цял клас
ТХО - РПП
РХ
УПК 1
Цял клас
Мат
ДВ
УПК 1
Цял клас
ДЧФ
ИБ
УПК 1
Цял клас
Физк
РСт
УПК 1
Цял клас
НЕ
ДТ
УПК 1
Цял клас


ЧК
БН
УПК 2
Цял клас
НЕ
ДТ
УПК 2
Цял клас
ГТИ-РПП
ИБ
УПК 2
Цял клас
БЕЛ
БН
УПК 2
Цял клас
Физк
РСт
УПК 2
Цял клас
ЧЕП
ТМ
УПК 2
Цял класТХО-СПП
РХ
УПК 2
Цял клас
ТТАД
РХ
УПК 2
Цял клас
УП -ТурТАД
ТИ
ЗХ 3
Цял клас
МвТ
ТИ
УПК 2
Цял клас
ГО
ПС
УПК 2
Цял клас
ЧЕП
ТМ
УПК 2
Цял клас
БЕЛ -РП
БН
УПК 2
Цял клас
БЕЛ
БН
УПК 2
Цял клас
Мат
ДВ
УПК 2
Цял клас


12В ТА-СПП
РХ
УПК 3
Цял клас
ЕО-СПП
РХ
УПК 3
Цял клас
ТТАД - РПП
РХ
УПК 3
Цял клас
ГТИ-РПП
ИБ
УПК 3
Цял клас
ЧК
ИБ
УПК 3
Цял клас
Физк
ДК
УПК 3
Цял клас
ДЧФ
ИБ
УПК 3
Цял клас
МвТ
ТИ
УПК 3
Цял клас

НЕ
ДТ
УПК 3
Цял клас
НЕ
ДТ
УПК 3
Цял клас
БЕЛ
БН
УПК 3
Цял клас
ГО
ПС
УПК 3
Цял клас
Мат
ДВ
УПК 3
Цял клас
ЧЕП
ТМ
УПК 3
Цял клас
ТТАД -СПП
РХ
УПК 1
Цял класУП-Тр иТАД
ДТ
ЗХ 2
Цял клас
УП ТА
ИБ
ЗХ 2
Цял класУП-Тр иТАД
ДТ
ЗХ 2
Цял клас
УП -ЕО
ИБ
ЗХ 2
Цял клас


БЕЛ
БН
УПК 3
Цял клас
ЧЕП
ТМ
УПК 3
Цял клас
БЕЛ -РП
БН
УПК 3
Цял клас
Мат
ДВ
УПК 3
Цял клас
Физк
ДК
УПК 3
Цял клас
ТТАД -СПП
РХ
УПК 3
Цял клас
ТТАД -СПП
РХ
УПК 3
Цял клас


12Г
ГТИ-РПП
ИБ
УПК 2
Цял клас
ООДР
ЙА
УПК 2
Цял клас
КТТ- РПП
ЙА
УПК 2
Цял клас
КТТ - СПП
КБ
УПК 2
Цял клас
КТТ - СПП
КБ
УПК 2
Цял клас
ДЧФ
ДК
УПК 2
Цял клас
Физк
ДК
УПК 2
Цял клас

Физк
ДК
УПК 2
Цял клас
ЧК
ПС
УПК 2
Цял клас
ЧЕП
ТМ
УПК 2
Цял клас
ЧЕП
ТМ
УПК 2
Цял клас
БЕЛ
БН
УПК 2
Цял клас
Мат
ДВ
УПК 2
Цял клас

УП-ООДР
ЙА
ЗХ 1
Цял клас
УП -КТТ
НС
ЗХ 1
Първа група
НЕ
ДТ
УПК 5
Цял клас
НЕ
ДТ
УПК 5
Цял клас
БЕЛ
БН
УПК 5
Цял клас
БЕЛ -РП
БН
УПК 5
Цял клас
ГО
ПС
УПК 5
Цял клас
Мат
ДВ
УПК 5
Цял класУП -КТТ
НС

Първа групаУП -КТТ
ЦП

Втора група

УП -КТТ
ЦП
ЗХ 1
Втора група

Next Page

Класове  Разписание на класовете 

Last change: 31.1.2024 г. 22:27:57
http://www.aScTimeTables.com